Kipinäcenter väcker kommunikationsgnistan

Kommunikationscentret Kipinä Ab, d.v.s. Kipinäcenter är ett företag som drivs av logopeder och utvecklar språkligt material. Företagets målsättning är att möjliggöra delaktighet för alla barn oberoende av deras språkliga nivå. Vi utvecklar material och tjänster, som hjälper både professionella och föräldrar att stödja barns kommunikations- och språkutveckling. Vårt specialkunnande ligger inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Familjen Kippin

Övningsmaterial för att stödja kommunikations- och språkutvecklingen på ett idérikt och mångsidigt sätt!

Kommunikationspärmar

Möjliggör delaktighet för individer med kommunikationssvårigheter.

Kipinäcenter erbjuder skräddarsydda utbildningar i alternativ och kompletterande kommunikation och bildkommunikation i förskolan.